Tábor - Všechov

Příměstská část

 

Historie

První zmínka o Všechově pochází z roku 1401, kdy vesnice patřila mocnému rodu Rožmberků a příslušela k hradu Příběnice. V roce 1437 byla postoupena dědičně městu Tábor. Zdá se ovšem, že Rožmberkové zde měli i nadále značný vliv, neboť v roce 1488 Vok z Rožmberka [1] se píše, že: „…zastavil na vsi platy Elišce z Poříčí, neznámo však jakým právem.“

Z nejstarších usedlých selských rodů se připomínají rodina Fluskova (1712), Vojtova a Samcova (1744), které zde doposud žijí.

Ottův slovník naučný (z roku 1908) uvádí: Všechov – ves v Čechách, hejtm.,farnost a pošta Tábor. V r. 1900 - 13 stavení, 86 obyvatel.

Zdroj: Wikipedia