Tábor - Všechov

Příměstská část

 

složení výboru

Předseda samosprávního výboru

  • Ing.Viliam SÓNAK, Všechov 12, 391 31 Dražice

           emailová adresa : taborvsechov@seznam.cz

Členové samosprávního výboru

  •  Jiří PAVLÁT, Všechov 2, 391 31 Dražice 
  •  Ludmila BREJDOVÁ, Všechov 12, 391 31 Dražice

Priority naší příměstské části :

 

1)  Pokračovat v realizaci zpevněného chodníku 

2)  Pokračovat ve snaze o vyčištění talut (ŘSD, MěÚ odbor dopravy)
3)  Zabezpečit údržbu zvoničky (MěÚ odbor kultury)