Tábor - Všechov

Příměstská část

 

jednání s městem - únor 2007

Příměstská část Všechov

 

 

Chtěli bychom poděkovat za vstřícný postup města ve vyřizování našich žádostí.

 

Požadavek na rozšíření veřejného osvětlení byl realizován. Zároveň byla provedena výměna stávající autobusové zastávky ve směru do Tábora. Za velký přínos spatřují obyvatelé Všechova i Zahrádky instalaci radaru v obci, neboť se značně zpomalil provoz automobilů projíždějící naší obcí. Z výsledků měření radaru vyplývá značné zatížení obce automobily a to

20 000 aut denně.

V neposlední řadě oceňujeme i vstřícný přínos práce  městské policie, když „ náš“ strážník přišel na besedu mezi nás. 

 

Zároveň nás stále tíží problém chybějící kanalizace a chodníku v obci. Žádáme o jejich projekční přípravu  a zařazení do investičních akcí města Tábora .

 

 

 

 

 

Ve Všechově 19.2.2007

 

 

                                                                                                Václav Volek 

                                                                                                Za samosprávu Všechova